منوی گزینه ها بوت پیشرفته برای تعمیر و بازسازی ویندوز

     

اگر با اشکالاتی در ویندوز7 مواجه هستید، یکی از ابزاراصلی در اختیار شما منوی Advanced Boot option (منوی گزینه ها ی بوت پیشرفته) است. اگر آن را دستیابی کنید، این منو پیش از آن که ویندوز باز شود ظاهر می شود، و به شما امکان می دهد که دقیقاً مشخص کنید که چگونه می خواهید عملیات بارشدن سیستم عامل انجام بگیرد.چندین حالت راه اندازی درمنوی Advanced Boot Options فراهم شده است، آنها طوری طراحی شده اند که در رفع اشکال به شما کمک کنند.
منوی گزینه های بوت پیشرفته در نگارش های مختلف ویندوز نام های مختلفی دارد. اما همه آنها امکانات رفع اشکال مشابهی دارند. دراین مقاله به منوی گزینه های بوت پیشرفته در ویندوز 7خواهیم پرداخت.
یادآوری: گزینه
Safe Mode را جداگانه درانتهای مقاله بررسی خواهیم کرد.

 

 

دستیابی خودکارودستیابی چند بوتی:
 

روش های دستیابی منوی گزینه های بوت پیشرفته در نگارش های مختلف ویندوز متفاوت است، اما دوحالت خاص وجود دارد که درآنها از روش های استاندارد استفاده نمی شود. اولی دستیابی خودکار است. اگر ویندوز تلاش به بارکردن خود کند. اما موفق نشود، منوی Advanced Boot Option به طور خودکار دردفعه بعدی که کامپیوتر را بوت می کنید ظاهرا خواهد شد. این عمل ویندوز برای این است که به شما بگوید که می داند مشکلی به وجود آمده است، و چند گزینه را دراختیار شما می گذارد تا مسئله را حل کنید.

دستیابی منو ی Advanced Boot Option درحالت پی سی های چند بوتی - که از منوی گزینه های سیستم عامل ویندوز بهره می گیرند - متفاوت است. به عنوان مثال، شاید کامپیوترشما ازقبل ویندوز اکس پی را داشته است و بعد ها ویندوز7 را بر روی یک دیسک سخت یا پارتیشن مجزا اضافه کرده اید (پارتیشن بخش رزروشده ای بر روی دیسک سخت است که به صورت یک واحد ذخیره گر مستقل عمل می کند). در چنین وضعیتی، اضافه کردن سیستم عامل جدید باعث ایجاد یک منوی بوت می شود، که به شما امکان می دهد یکی ازدویا چند سیستم عامل را برای جلسه کامپیوتری خود انتخاب کنید.

برای دستیابی منوی Advanced Boot Options دریک سیستم چند بوتی، مثلاً حاوی ویندوز اکس پی و ویندوز7، اجازه بدهید که ابتدا منوی بوت ظاهر شود. درانتهای این منو، عبارت «برای رفع اشکال وگزینه های راه اندازی پیشرفته ویندوز کلید8 F را خواهید دید. اگر کلید8 F را بزنید، منوی گزینه های بوت پیشرفته ویندوزبه نمایش در خواهد آمد.با کلید های پیکانی، سیستم عامل مورد نظرخود را انتخاب کنید، و سپس کلید F8 را بزنید. این کار باعث می شود منوی Advanced Boot Options برای سیستم عامل انتخابی ظاهر شود.

اما اگر در کامپیوترتان فقط یک سیستم عامل ویندوز 7نصب شده باشد، با نگه داشتن کلیدF8 (یا زدن مکررآن در فاصله های یک ثانیه به یک ثانیه) به هنگام بوت شدن کامپیوترمی توانید به منوی Advanced Boot Optionsدسترسی پیدا کنید. هر گاه کامپیوتر این کلید زنی را تشخیص بدهد، ویندوز7 منوی گزینه های بوت پیشرفته را به نمایش درمی آورد .


 

منوی گزینه های بوت پیشرفته ویندوز7:
 

:این منو شامل گزینه های زیر است :

Repair Your Computer
Safe Mode
Safe Mode with Network
Safe Mode with Command Prompt
Enable Boot Logging
(
Enable low -resolution video (640× 480
(
Last Known Good Configuration(advanced
Directory Services Restore Mode
Debugging Mode
Disable automatic restart on system failure
Disable Driver Signature Enforecement
Start Windows Normally
 

اگر ویندوز 7بخشی از عملیات بوت را انجام دهد اما با اشکال مواج شود، دفعه بعد سعی کنید سیستم عامل را بار کنید، با منوی Windows Error Recoveryمواجه خواهید شد. گزینه های شما در اینجا بدین قرارند .


Launch Startup Repairکه به شما کمک می کند مسائل راه اندازی را حل کنید.
Start Windows Normallyاگرویندوز7عملیات بوت را کامل کند، اما بعداً با اشکال مواجه شود، دفعه بعد که سعی کنید سیستم عامل را بار کنید، با منوی Windows Error Recovery مواجه خواهید شد. گزینه های شما در اینجا بدین قرارند:

Safe Mode
Safe Mode With Networking
Safe Mode With Command Prompt
Start Windows Normally
 

توجه داشته باشید که این منوها در همه نگارش ها ی ویندوز7 یکسان هستند. در اینجا، ما فقط به منوی گزینه های پیشرفته می پردازیم، چون شامل همه گزینه های واقع در منوی Startup Recovery است.

گزینه Repair Your Computer فهرستی از ابزار بازسازی سیستم را به نمایش در خواهد آورد که ازآنها می توانید برای حل مسائل راه اندازی کامپیوتر، تشخیص عیب، یا باز گردانی سیستم به یک حالت سالم پیشین بهره بگیرید. این گزینه فقط وقتی حاضر است که ابزارهای ان بر روی دیسک سخت کامپیوتر نصب شده باشد.

گزینه Enable Boot Loggingیک فایل به نام ntbtlog .txtمی سازد که همه رانش گرها(1) یا دستگاه ران هایی را که در زمان راه اندازی نصب می شوند فهرست می کند. این گزینه برای رفع اشکال پیشرفته سودمند است.
 

گزینه ()Enable low -resolution video640×480 در ویندوز7 به شما کمک می کند که مسائل رانش گرها یا دستگاه ران های ویدئویی را حل کنید. اگر دستگاه ران ویدئویی خود را روز آمد کرده باشید و ویندوز 7با آن سازگار نباشد (مثلاً اگر نمایش ضعیف باشد یا هیچ صفحه ای را اصلاً بر روی نمایشگر نبینید)، انتخاب Enable low-resolution video ، ویندوز 7 را با رانش گر استاندارد VGAراه اندازی خواهد کرد. این رانش گرشبیه به همان رانش گری است که ویندوز7 در حالت Safe Mode بارمی کند، اما Enable low -resolution video (برخلاف safe Mode) همه رانش گرها ی دیگر و تنظیم های رجیستری(2) را نگه می دارد. به این ترتیب، با ویندوزی مواجه خواهیدبود که زیبا به نظر نمی آید، اما تمام امکانات حالت معمولی را دارد.
گزینه
SAfe Mode یک وسیله رفع اشکال اساسی است، اما تنها گزینه راه اندازی یک سیستم ویندوز 7کژکار نیست. پیش از امتحان کردن Safe Mode، وارد منوی گزینه های بوت پیشرفته شوید و گزینه Last Known Good Configurationرا انتخاب کنید. هر بار که ویندوز به طورعادی راه اندازی می شود، اطلاعات پیکر بندی واقع در رجیستری را ذخیره می کند و آن را تا زمان راه اندازی طبیعی بعدی، ورود موفقیت آمیز کاربر، ویک خاموش سازی سالم روز آمد نمی کند. اگر رانش گر یا برنامه ای نصب کنید و در پی آن ویندوز 7 درست راه اندازی نشود، گزینه Last Know Good Configuration را می توانید انتخاب کنید تا همه تغییرات در رانش گرها و رجیستری سیستم را به حالت موفق قبلی باز گرداند، و در نتیجه ویندوز7 دربوت بعدی درست راه اندازی خواهد شد.

با آن که Safe Mode و Last Known Good Configuration برای کمک به شما در بازسازی ویندوز 7امکانات مشابهی دارند، یک اختلاف در آنها قابل ملاحظه است. Safe Mode تعدادی از رانش گرها و تنظیم های رجیستری را نادیده می گیرد تا نگارش پایه ای ازسیستم عامل را بارکند. ازسوی دیگر، Last Known Good Configuration نگارش کامل سیستم عامل، شامل همه رانش گرها و تنظیم های رجیستری را که از زمان نصب ویندوز 7به وجود آورده اید بارمی کند، اما تغییراتی را که بعد از آخرین بوت موفقیت آمیز ایجاد کرده اید حذف می کند. Safe Mode برای ایجاد تغییرات است، در حالی که Last Know Good Configuration یک تلاش یک سویه برای تعمیر سیستم عامل است.
اگر مدیر سیستم های مسئول یک کنترل کننده دامنه (
dmain controller)باشید، گزینه Directory Services Restore Mode) را مفید خواهد یافت به شما امکان می دهد که سرویس دیرکتوری برای یک کنترل کننده دامنه، مانند یک خدمات دهنده (server) ویندوز 7سطح بالا را که گروهی از خدمات دهنده های دیگر را کنترل می کند تعمیر کنید. به خصوص، به مدیران امکان می دهد که دیرکتوری SYSVOLرا باز گردانی کنند، که حاوی فایل های عمومی برای دامنه مزبور است، به همراه سرویس Active Directory، که اطلاعاتی درباره آبجکت های قابل جستجو بر روی شبکه (شامل کاربران و منابع اشتراکی ) را ذخیره می کند. اما اگر مسئول یک خدمات دهنده دامنه نباشید، به این فرمان نیاز نخواهید داشت.
سرانجام، گزینه
Debugging Mode، ویندوز 7را در یک حالت ویژه طراحی شده برای اهداف اشکال زدایی هسته ویندوز7 راه اندازی می کند. هیچ دلیلی برای استفاده از این گزینه نخواهید داشت، مگر آن که بک برنامه ساز سیستم ها یا یک هکر پیشرفته باشید
اگرگزینه
Disable automatic restart on system failure انتخاب شود، ویندوزدیگرمجازنخواهد بود که در صورت وقوع خطایی که ویندوز را از کار می اندازد به طور خود کاربوت کند.

گزینه Disable Driver Signature Enforcement به رانش گرهایی که گواهی نادرست دارند امکان می دهد که نصب شوند.

گزینه Start Windows Normallyویندوز را در حالت معمول آن راه اندازی می کند.

 

Safe Mode : قوی ترین وسیله رفع اشکال ویندوز :

متداول ترین دلیل برای دستیابی منوی گزینه های بوت پیشرفته، درهمه نگارش ها ی ویندوز، با رکردن ویندوز درSafe Mode است. Safe Mode (حالت امن) دقیقاً همان است که نامش می گوید: یک وسیله امن و مطمئن راه اندازی سیستم ویندوز7. در این عبارت، کلمه safe به معنی پیش بینی پذیری و قطعیت است. وقتی در Safe Modeهستید سیستم کامل شما در حال اجرا نخواهد بود، اما آنچه به آن دسترسی دارید کار خواهد کرد. در Safe Mode می توانید سیستم خود را رفع اشکال کنید، پیکر بندی سیستم را تنظیم کنید، برنامه ها را نصب زدایی کنید، وحتی (وقتی گزینه safe Mode with Networking را - درصورت موجود بودن -انتخاب کرده باشید) ازاینترنت کمک بگیرید.

Safe Mode فقط فایل ها، تنظیم ها، و رانش گرهای ضروری سیستم عامل را بار می کند. به ویژه، فایل های پایه ویندوز، به همراه رانش گرهای استاندارد برای صفحه کلید، موش، نمایشگر، و دیسک های سخت شما را بارمی کند. رانش گرهای محصول شرکت هایی به جز مایکروسافت و رانش گرهای غیر ضروری ای را که پس از برپاسازی سیستم عامل نصب کرده اید معاف می کند. افزون براین، بسیاری از تنظیم هایی را نادیده می گیرد که در رجیستری ویندوز ذخیره شده است. درمقابل، نگارش حداقلی از ویندوز را بار می کند.

به عنوان مثال، اگر یک رانش گر ویدئویی جدیدنصب کرده باشید، و نمایشگر شما پس از باز راه اندازی ویندوزدرست عمل نکند، ورود به Safe Mode به ویندوز می گوید که سیستم عامل را با استفاده از رانش گرهای ویدئویی استاندارد بار کند، و رانش گرهایی را که به تازگی نصب شده است نادیده بگیرد. در Safe Mode، آن رانش گرها را می توانید حذف، و سپس نگارش های قبلی آنها را نصب کنید(یا به ویندوز امکان بدهید تا خودش رانش گرها را برای خودش انتخاب کند.)
با انتخاب گزینه
Safe Mode With Networking بهترین نتایج را می توانید از safe Mode بگیرید. این گزینه ویندوز را با همان پیکربندی حداقل در Safe Mode استاندارد بارمی کند، با این تفاوت که شامل زیر سیستم های شبکه، مانند پروتوکل های شبکه ((TCP/IP 3است که به شما امکان می دهند با اینترنت ارتباط برقرار کنید. این حالت به ویژه برای دریافت رانش گرهای روز آمد از اینترنت مفید است که به وسیله آنها می توانید بعضی از اشکالات سیستم را نیز حل کنید. هنگامی که ویندوز7 درست کار نمی کند، ورود به این حالت می تواند به شما امکان بدهد که ایمیل های خود را بررسی کنید، و یا به شبکه اداری خود وصل شوید.
هنگامی که در
Safe Modeهستید، ابزارهای متعددی برای رفع اشکال در اختیار دارید:
اگر گزینه
Safe Mode With Networking را انتخاب کرده باشید، می توانید برای یافتن پاسخ به جستجوی اینترنت بپردازید.

استفاده از Recovery .از Recoveryبرای بازگردانی سیستم به یک حالت سالم پیشین، یا بازگردانی محتویات دیسک سخت از روی یک نسخه پشتیبان می توانید بهره بگیرید. ویندوز را از روی یک عکس بازسازی نصب شده بر روی دیسک سخت می توانید از نو نصب کنید. برای دستیابی Recovery، کلمه recoveryرا در کادر Search منوی Start تایپ کنید و روی Recovery کلیک کنید. سپس، روی Advanced Recovery methods کلیک کنید.


 

استفاده از برنامه. Event Viewer. از Event Viewerبرای دیدن رویدادهای برنامه ای و سیستمی می توانیدبهره بگیرید. برای دستیابی Event Viewer، عبارت event viewer را در کادر Search منوی Startتایپ کنید و روی Event Viewer کلیک کنید.


 

از برنامه خدماتی System Information (قابل دستیابی با ، Accessories ،All Programs, Start،و System Tools ) می توانید برای مشخص کردن تداخل ها و یافتن اطلاعات فنی دقیق درباره پی سی خود بهره بگیرید. منوی Hardware Resourcesرا در بخش چپ پنجره System Informationباز کنید و روی مورد Conflicts/Sharing کلیک کنید. دراینجا، فهرستی از منابع مشترک به نمایش درمی آید، واگر استفاده مشترک باعث یک تداخل سیستمی شده باشد، یک هشدار را خواهید دید.


 

همچنین ازSafe Mode می توانید برای دستیابی System Restore بهره بگیرید. با باز کردن منوی StartAccessories،All Programs و System Tools برنامه System Restore را خواهید یافت. آن را به اجرا در آورید و دستورالعمل هایی را که نشان می دهد دنبال کنید تا بتوانید سیستم را به یک پیکربندی سالم یک تاریخ قبلی بازگردانید.


 

در داخل Safe Mode ،همچنین می توانید به برنامه خدماتی System Configuration Editor (انتخاب Start وبعد تایپ Sysedit درکادرSearch، و زدن کلید Enter)نیزدسترسی پیدا کنید. این برنامه چهار فایل پیکربندی (Config.sys،Autoexec .bat System.iniو Win.ini ) را در یک ویرایشگر متنی کوچک باز می کند. اگر روی کار با این فایل ها تجربه داشته باشید، قادر خواهید بود که سیستم، برنامه، وتنظیم های رانش گرها را در داخل آنها تغییر بدهید .اگر این فایل ها برای شما تازه باشند، بهترین ترفند استفاده از آنها، پیدا کردن مواردی است که به برنامه ها یا رانش گرهای مسئله دار ارجاع می کنند، سپس این موارد مسئله دار را حذف کنید، و فایل را ذخیره کنید. اما پیش ازآن که چیزی را تغییر بدهید، یک کپی ازآنها تهیه کنید تا درصورت لزوم بتوانید آنها را بازاریابی کنید.

استفاده از Command Promptکاربران پیشرفته می توانند از پنجره Command Prompt برای استفاده از فرمان های رفع اشکال بهره بگیرند.


 

اگر همه این کارها و امکانات، مسئله شما را حل نکردند، موقع کار مستقیم با سخت افزار ازطریق Device Manager به هنگام اجرای Safd Mode است. منوی Start را باز کنید، روی Control Panel بعد System And Security وبعد تحت System روی Device Managerکلیک کنید.

در Devic Manager وسیله ای را پیدا کنید که حدس می زنید ممکن است علت مسئله باشد، مانند وسیله ای که به تازگی نصب کرده اید، و روی آن کلیک - راست و Properties را انتخاب می کنید. روی Change Setting کلیک کنید ودرصفحه Driver روی Disable کلیک کنید واین وسیله راغیرفعال کنید. سپس، کامپیوتر را از نو درحالت معمولی (نرمال) راه اندازی کنید.اگر حالا سیستم شما درست کار کند، مسئله را کشف کرده اید. سیستم خود را می توانید خاموش کنید، سخت افزار مسئله دار را از کامپیوتر خارج کنید، و در مورد مسئله به وجود آمده با سازنده سخت افزار تماس بگیرید.
 

اگر بازهم کامپیوتر شما درست راه اندازی نشد، دوعلت احتمالی عبارتند از یک تداخل سخت افزاری یا یک مسئله رجیستری. برای اطلاعات بیشتر به مقالات دیگر تعمیر ویندوز7 ما مراجعه کنید. اما پیش از تلاش برای تصحیح یک تداخل سخت افزاری مظنون، مسائل رجیستری را می توانید بررسی کنید.

 استفاده از برنامه Registry Editoe کاربران پیشرفته می توانند از برنامه Registry     Editorبرای تغییر دادن فایل های رجیستری بهره بگیرند.
 

استفاده از برنامه System File Checker. فایل های سیستمی محافظت شده قلب محیط ویندوز شما را تشکیل می دهند، وهرمسئله ای در آن فایل ها می تواند مشکلی جدی در پی سی شما به وجود بیاورد. برنامه System File Checker، این فایل ها را از لحاظ خرابی و مسائل دیگر بررسی می کند ودرصورت لزوم به جای آنها نسخه های اصلی و سالم را قرار می دهد. این برنامه به ویژه در زمان هایی سودمند است که با رجیستری (registry)زیاد ور می روید یا اصلاحا ت مشابه انجام می دهید، زیرا چنین تغییراتی می توانند فایل های سیستمی را خراب کنند.
سیستم را باز راه اندازی کنید، به منوی گزینه های بوت پیشرفته وارد شوید، و گزینه
Safe Mode With Command Promptرا انتخاب کنید. برای اجرای System File Checker باید ازطریق یک حساب مدیریتی (administrative) وارد کامپیوترشوید. برای بررسی همه فایل های سیستمی محافظت شده خود، پنجره سطرفرمانی را باز کنید، سپس، درنشانه فرمان، عبارت sfc/scannowرا تایپ کنید و کلید Enterرا بزنید. برنامه System File Checker به اجرا درخواهد آمد و سعی خواهد کرد که تنظیم های نادرست را پیدا و تعمیر کند.


 

این برنامه اطلاعات خود را از نسخه های پشتیبان فایل های سیستمی و تنظیم های رجیستری ای که روز ی یک بار به هنگام راه اندازی های سالم کامپیوتر گردآوری می شود به دست می آورد. ممکن است از شما خواسته شود که دی وی دی نصب ویندوز7 خود را برای کپی کردن فایل ها در دیسک سخت در دیسک ران دی وی دی قرار دهید.

همچنین System File Checker را می توانید برای بررسی فایل های محافظت شده بدون اجرای عملیات تعمیری به کار بگیرید. برای این کار، عبارت sfc/verifyonly را تایپ کنید، و سپس کلید Enter را بزنید.

 

حل آخرین مشکل ویندوزبا استفاده ازlast known good configuration:

گاهی اتفاق می افتد که با نصبنرم افزار مربوط به یک سخت افزار جدید یا نصب یک بازی یا یک نرم افزار، ویندوز شما به هم می ریزد و دیگر مانند قبل کار نمی کند یا حتی اصلاً ویندوز بالا نمی آید برای حل اینگونه مشکلات یک راه حل ساده وجود دارد که در اکثر مواقع جواب می دهد، و آن استفاده از last known good configuration است که در اول راه اندازی ویندوز با انتخاب آن روشی فراهم می شود که شرایط قبل از وقوع مشکل را بازیابی کنید زمانیکه شما last known good configuration اطلاعات رجیستری را در مسیر KEYHKLM/ System/ Current Controlset بازیابی می کند. برای استفاده از این روش اعمال زیر را انجام دهد کامپیوتر را ری استارت کنید. هنگامی که سیستم بالا می آید کلید F8 را بزنید پس از آن منویی در برابرشما ظاهر می شود از کلیدهای فلش بالا یا فلش پایین استفاده کنید تا گزینه last known good configuration انتخاب کنید سپس کلید اینتر را بزنید، کار تمام است.

گزینه های  safe modeدر یک نگاه:

 

Safe Mode:

مهمترین و کاربردی ترین گزینه در این منوست که باعث راه اندازی سیستم عامل با حداقل درایو رهای سخت افزاری و سرویس های و اجرا شونده هاست . ( این کار باعث میشود در مواقع که مشکل نصب یک سخت افزار و یا نرم افزار و بوجود امدن مشکل و بالا نیامدن سیستم عامل در حال معمولی سیستم را راه اندازی و مشکل را رفع کند.)

Safe Mode with Networking:

این گزینه هان حالت امن بالاست با این تفاوت که درایور ها و تنظیمات مربوط به شبکه و دسترسی به اینترنت فراهم میشود .

Safe Mode with Command Prompt:

این گزینه همان حالت امن با خط فرمان می باشد برای صدوردستورهای برای خروج از خط فرمان Ctrl+Alt+Delete را بزنید و یا دستور Exit رو صادر کنید.

Enable Boot Logging:

این راه اندازی باعث تشکل یک فایل به نام ntbtlog.txt است که لیست تمام را ه انداز ها و داریور های نصب شده و اجرا شده در هنگام بالا آمدن سیستم عامل میباشد. که خیلی برای عیب یابی مفید است.

Enable Low Resolution Video) 640 X 480):

این راه اندازی باعث بالا آمدن سیستم عامل با حداقل رزو لیشن میشه که برای ریست و تغییر مشکلات تصویر و تنظیمش خوب است.

Last Know Good Configuration advanced)):

این گزینه باعث راه اندزای ویندوز با آخرین تنظیمات که موفق راه اندازی شده رو میده
در هر بار ریست و یا خاموش کردن سیستم یکسری اطلاعات در ریجستری ثبت میشه که مورد استفاده قرار میگره در هنگا نصب یک سخت ازفار و یا برنامه که در بالا امدن ویندوز مشکل ایجاد میکنه و .. می توانیم با استفاده از این گزینه آخرین تنظیماتی که موفق به سیستم بالا امده را لود کنید .

Directory Services Restore Mode:

این گزینه باعث لود و ریست سرویس های دیفالت و پیشرفض میشود.(در مواقع مشکل دار بودن سرویس های سیتم عامل مفید است)

Debugging Mode:

حالت عیب یابی پیشرفته

مورد استفاده مدیران سیستم و متخصصین دی

Disable Automatic Restart on System Failure:

قابلیت ریست ( شروع مجدد) در هنگام بروز مشکل را غیر فعال میکند مفید در هنگامی که سیستم دائما راه اندازی و ریست میشود.

:Disable Driver Signature Enforcement

سیستم تشخیص سخت افزاری به ثبت رسیده رو غیر فعال میکند تا اگر در این مورد مشکلی هست رفع شود و سیستم بسلامت بالا بیاد.

Start Windows Normally:

در نهایت بالا امدن ویندوز به صورت معمولی

گزینه های دیگر :

ممکن است گزینه های دیگری سیستم های کارخانه ای به اصطلاح (OEM)هست که بستگی به نوع تنظیمات این شرکت برای عیب یابی و یا بازیابی ویندوز میباشد.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : | | نویسنده : مدیر |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.